Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้สดชื่นพอสมควร มีเรื่องกระหนุงกระหนิงมาให้ชุ่มชื่นหัวใจ ใคร ๆ ก็อิจฉา มองอะไรในโลกนี้ก็เป็นสีชมพูไปซะหมด

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะมีสภาพคล่องเป็นช่วง ๆ แต่โดยรวมก็ควรจะประหยัดให้มากสักหน่อย ไม่ควรใช้จ่าย ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยจนเกินไป

การงาน (Work) : ในช่วงนี้สิ่งแวดล้อมจะสร้างปัญหาให้กับท่านพอสมควร ต้องระมัดระวังความใจร้อนของท่าน อย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจ พยายาม แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความสุขุมรอบคอบเป็นดีที่สุด

สุขภาพ (Heath): สุขภาพในช่วงนี้ดีตลอด อย่างที่โบราณกล่าวไว้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐดูจะเหมาะกับ ท่านที่สุดในช่วงนี้