Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ไม่ควรเอาบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้เกิดผิดใจหรือเข้าใจกันผิดได้ ส่วนคนที่ มีครอบครัวแล้วอาจจะต้องมีการพลัดพรากกันในช่วงเวลาไม่นานนัก

การเงิน (Money): การเงินจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ก็เลยทำให้ช่วงนี้การเงินสะพัดดีมีสภาพคล่องตัว จับ จ่ายใช้สอยได้เพลินมือ

การงาน (Work) : ในช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีงานจะประสบความสำเร็จ และจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินไปในทางที่ดี ขึ้นประมาณว่าจะได้เพิ่มเงินเดือนหรือไม่ก็ได้กำไรจากธุรกิจการงาน และมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับชอง คนทั่วไป

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการกินอาหาร เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษ