Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสุขดี ชีวิตมีความสุขสดชื่นเป็นที่น่าอิจฉาของคนทั่วไป

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะขาดสภาพคล่องซึ่งก็เป็นผลจากหน้าที่การงานนั่นเอง อีกทั้งไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้

การงาน (Work) : ในช่วงนี้จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก แต่ก็จะทำให้ท่านมีเกียรติยศ มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ท่านมีพลังในการทำงานที่ดีเยี่ยม

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ให้ระวังปัญหาจากสุขภาพภายในช่องปาก ควรดื่มน้ำให้มาก ๆ ออกกำลังกายเสมอๆ