Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง รักจึงสมหวัง ส่วนผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

การเงิน (Money): ช่วงนี้ถือได้ว่ากระแสการเงินคล่องที่สุดในรอบปีก็ว่าได้ และหากใครที่มีครอบครัวแล้วการเงินของคู่สมรสก็ดีด้วย เรียกว่าดวงอุปถัมภ์กันมาก

การงาน (Work) : การงานในช่วงนี้ถือว่าดีเหมือนกันเพราะจากงานที่ทำและเป็นไปตามเป้าหมายทำให้การเงิน ของท่านแจ่มใสไปด้วย

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ต้องจะต้องควบคุมอาหาร น้ำหนัก ให้ดี และต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วย เพื่อให้ร่างกายเข้าที่เข้าทาง