Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน อาจจะถึงกับแตกแยกกัน ขอให้ระมัดระวังคำพูดไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

การเงิน (Money): ในช่วงนี้จะโชคดีมีเงินใช้ตลอด บางท่านอาจจะได้รับทรัพย์และมีโชคต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย

การงาน (Work) : ท่านอาจจะได้เปลี่ยนแปลงการทำงาน แต่ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะว่าจะทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น ได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ มีผลให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น

สุขภาพ (Heath): สุขภาพในช่วงนี้ถือว่าดี มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาสร้างความรำคาญให้ แต่ก็ต้องออกกำลังกายไว้ให้สม่ำเสมอเป็นดีที่สุด