Horoscope

ความรัก (Love) : ท่านควร มีความเข้าอกเข้าใจกัน เห็นใจกันมากขึ้น จะทำให้ความรักไปได้ดี

การเงิน (Money): ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย การลงทุนการจัดซื้อต่าง ๆ ควรศึกษาให้ดีอย่าพยายามก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น กระแสการเงินโดยรวมถือว่ายังใช้ได้เงินไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ท่านจะต้องพบปะกับผู้คนมากมายและได้เจอกับสถานการต่าง ๆ ซึ่งท่านจะต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะส่งผลให้ท่านได้พบเจอเพื่อนใหม่และเพื่อนร่วมงานที่ดี

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี และให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ พยายามออกกำลังกายบ่อย ๆ จะเป็นการดี