Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของคนโสดในช่วงนี้จะพบเพศตรงข้ามที่ถูกใจและอาจจะถึงขั้นหมั้นหมายกันได้เพราะคนใกล้ตัวให้ความสนับสนุนด้วยดี ความรักสุขสดชื่น

การเงิน (Money): การเงินสะพัดดีก็เนื่องมาจากตัวของท่านเองเพราะว่าได้ทำงานมากในช่วงนี้ หรือบางทีอาจจะได้รับมรดก เลยส่งผลให้มีการเงินมีสภาพคล่องตลอดทั้งเดือน

การงาน (Work) : การเงินจะทำให้ท่านมีปัญหาในการทำงาน อาจจะขาดเงินทุนหรือขาดผู้สนับสนุนในด้าน การลงทุนอาจจะทำ

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ถ้ามีการผ่าตัดก็ควรตัดสินใจให้ดี ควรปรึกษาแพทย์ให้แน่ใจเสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้