Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะมีความสุขสนุกสนานดี อีกทั้งจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อีกด้วย

การเงิน (Money): ควรระมัดระวังค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ อาจจะทำให้ท่านเกิดหนี้สินโดยไม่ตั้งใจ สถานการณ์การเงินจะขาดตอนเป็นช่วง ๆ

การงาน (Work) : หากมีโครงการใหม่ ๆ ที่จะทำขอให้เริ่มทำได้เลย เพราะจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกทั้งจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับการศึกษา

สุขภาพ (Heath): จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสักเล็กน้อย เพราะอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้วุ่นวายใจ