Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสุขดี มีความสมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมและผู้ใหญ่

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้มีสภาพคล่อง แต่อย่าประมาทจนเกินไปให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วย

การงาน (Work) : หากมีปัญหาที่จะต้องขบคิดขอให้สบายใจได้เพราะท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆและหาคำตอบได้ในทุก ๆ ปัญหาอย่างแจ่มชัด และจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สุขภาพ (Heath): ในช่วงที่ผ่านมาท่านดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีจึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากมีอาการเจ็บปวดควรปรึกษาแพทย์ ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องมีการผ่าตัด