Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาว สดชื่น สมหวัง ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะได้ของขวัญเป็นของมีค่ามาอย่างไม่คาดคิด และอาจจะมีปัญหากันบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ในเรื่องของความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้ไม่ดีนัก ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนหรือเปิดกิจการใหม่

การงาน (Work) : ท่านจะประสบความสำเร็จในการขยายกิจการออกไป ส่งผลดีต่อโครงการใหม่ ๆ มากจะมีผู้สนับสนุนและช่วยเหลือ และจะได้ไปศึกษาตามที่วางเป้าหมายเอาไว้

สุขภาพ (Heath): พยามยามควบคุมอาหาร อาจจะไม่สบายจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สละเวลาสักนิดเพื่อสุขภาพด้วย