Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวจะมีปัญหากับบุคคลคนที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้วุ่นวายใจใครที่มีคู่ครองก็ระวังเรื่องอื้อฉาวมาให้ปวดสมองเช่นกัน

การเงิน (Money): ช่วงนี้การเงินคล่องตัว แต่ก็ยังไม่เหมาะสำหรับการลงทุนทำธุรกิจ ควรอย่าประมาทอาจทำให้ขาดทุนได้

การงาน (Work) : จะเกิดความแปลกใหม่ขึ้นในที่ทำงานและในบ้านซึ่งก่อให้เกิดความแจ่มใส และมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีมุมมองใหม่ ๆ มีกำลังใจในการทำสิ่งต่าง ๆ มีผลทำให้มีความสำเร็จในอาชีพการงาน

สุขภาพ (Heath): ระมัดระวังสุขภาพบ้างในช่วงนี้อย่าหักโหมมากนัก ยังไงสุขภาพก็ต้องมาก่อนอื่น ไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาทีหลังได้