Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาวจะสดชื่นและสมหวัง แต่ควรวางตัวให้เหมาะสม ส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วจะมีการพลัดพรากในช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): กระแสการเงินค่อยข้างจะดี มีสภาพคล่อง แต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้เงินให้ดี ไม่เช่นนั้นหลังจากนี้ไปอาจจะหมดเสียก่อน

การงาน (Work) : การงานในช่วงนี้ถือว่าแจ่มใสจะส่งผลทำให้ท่านมีความแจ่มใสในทุก ๆ เรื่อง ช่วงจังหวะนี้จะได้พบคนแปลกหน้า เกิดการศึกษาและแลกเปลี่ยนหน้าที่ในการงาน มีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการที่ทำงานหนักมากตลอด ต้องพยายามพักผ่อนให้มาก ๆและพยามยามอย่าเครียดกับอะไรมากนัก