Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาว จะมีเหตุทำให้แตกแยกกัน ควรจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่าเชื่อคำพูดของคนอื่น คนรอบข้าง จงเชื่อในความคิดของตนเองจะดี

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องเป็นบางครั้ง มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดี ด้วยความที่ท่านมีเครดิตดีเป็นทุนอยู่แล้ว

การงาน (Work) : ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ หรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งก็จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีผลทำให้งาน หรือโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามความคาดหมาย

สุขภาพ (Heath): ท่านห่างหายการออกกำลังกายไปหรือเปล่า เพราะช่วงนี้สุขภาพค่อนข้างอิดโรยและอ่อนแอพยายามหาเวลาพักผ่อนให้มาก ๆ ดูแลตัวเองสักหน่อยจะดี