Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ให้ระวังบุคคลที่สามจะทำให้แตกแยก ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วจะเกิดปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดี สถาบันการเงินต่าง ๆ ยอมรับในเครดิต หากบริหารการเงินดี ๆ จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคม และองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งช่วงนี้ท่านจะมีความสุข และสนุกกับการทำงาน ส่งผลให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้ร่างกายของท่านอิดโรยมาก ต้องพยามยามหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองสักหน่อย แบ่งเวลาให้กับสุขภาพสักนิด