Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้หวานแหว๋ว สดชื่น ดี มีความสุข ใคร ๆ เห็นก็อิจฉา

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีตลอด เป็นช่วงที่เหมาะแก่การลงทุน เพิ่มทุน หรือขยายกิจการ มีรายได้ไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ช่วงนี้มีความสำเร็จในนหน้าที่การงานดี แต่บางครั้งอาจจะมีงานที่ท้าทาย กดดัน ก่อให้เกิดการขัดแย้ง แต่ด้วยความที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท่านก็จะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้คุณพักผ่อนน้อยไปหน่อย ควรหาเวลาดูแลตัวเองสักหน่อยไม่เช่นนั้นอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้