Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักช่วงนี้ของคุณน่าอิจฉา เพราะว่ามีความสุขหวานชื่นกันดี คนรักของคุณเป็นไปอย่างที่หวังไว้

การเงิน (Money): กระแสการเงินของท่านจะมีสภาพคล่อง รายรับที่ได้มาในช่วงนี้จะได้มาจากการชำระหนี้ หรือการขายของใหญ่ ๆ

การงาน (Work) : โครงการต่าง ๆ ของท่านจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสำเร็จในองค์กร สังคม

สุขภาพ (Heath): ควรหาเวลาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ หากมีสิ่งผิดปรกติต้องรีบไปพบแพทย์ เพราะถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนาน