Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาว จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังเรื่องอื้อฉาว

การเงิน (Money): กระแสการเงินในช่วงนี้คล่องดี รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการชำระหนี้ หรือไม่ก็จากหุ้นส่วนหรือคู่สมรส

การงาน (Work) : ระยะนี้จะแจ่มใสและมีความสำเร็จในด้านความรัก การงาน ครอบครัว มีกำลังใจในการทำงาน

สุขภาพ (Heath): หมั่นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และระวังโรคภูมิแพ้เอาไว้ให้ดี เพราะอาจจะก่อความรำคาญให้กับคุณได้