Horoscope

ความรัก (Love) : มีโอกาสพบคนที่ถูกใจ แต่บางครั้งความสัมพันธ์ยังไม่เดินหน้าเท่าไหร่เนื่องจากความไม่ชัดเจนที่ยังไม่กล้าแสดงออกจึงต้องค่อย ๆ ดูใจกันไป

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะมีสภาพคล่องเป็นช่วงๆ วันนี้อาจจะมีเงิน พรุ่งนี้อาจจะไม่มีติดตัวเลยก็ได้ ควรจะระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มาก ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดหนี้สินขึ้นได้ในอนาคต

การงาน (Work) : มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรอความชัดเจน ช่วงนี้จึงต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด รอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์ดี แต่ก็ควรจะพักผ่อนคลายความเครียดบ้างจะเป็นการดี