Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักไม่ค่อยดีนัก จะหาความแน่นอนหรือชัดเจนไม่ค่อยจะได้ อารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จะพบกับสิ่งตื่นเต้นอยู่เสมอ

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้ถือว่าดีพอสมควร มีเงินใช้ตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะขาดมือ

การงาน (Work) : ช่วงนี้งานบางคนอาจจะล่าช้า หรือทำไม่เสร็จตามกำหนด และควรระวังในเรื่องคำพูดไว้ให้ดี เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดได้

สุขภาพ (Heath): ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอาหาร เพราะอาจจะเกิดโรคกับระบบทาง ดินอาหาร หรืออาหารเป็นพิษ