Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของวัยรุ่นในช่วงนี้เป็นแบบผิวเผิน ส่วนคนที่กำลังจะแต่งงานต้องทำความเข้าใจกับชีวิตคู่พอสมควรไม่เช่นนั้นอาจจะมีเรื่องอื้อฉาวทำให้เสื่อมเสียได้

การเงิน (Money): กระแสการเงินในช่วงนี้จะมีสภาพคล่อง แต่ทางที่ดีไม่ควรประมาทจะดีกว่า อดออมสักหน่อยจะใช้จ่ายก็คิดสักนิดเอาแค่สิ่งที่จำเป็น ไม่เช่น นั้นอาจจะมีหนี้สินโดยไม่ตั้งใจ

การงาน (Work) : การงานในช่วงนี้จะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ ความตึงเครียดจะบรรเทา ผ่อนคลายลงไป ทำให้งานน้อยลงไปบ้าง หรือไม่ก็อาจจะมี การเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย เช่น มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น หรือเปลี่ยนเวลาทำงาน ซึ่งไม่ส่งผลอะไรมากนัก

สุขภาพ (Heath): ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอาหาร ดูแลสุขภาพร่างกาย ออกกำลังกายบ่อยๆ