Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักสดชื่นดี อาจมีเรื่องกันบ้าง แต่ก็ก็เข้าใจกันได้ ควรจะปรับความเข้าใจกันบ่อยๆ

การเงิน (Money): กระแสการเงินจะขาดสภาพคล่องอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับขาดมือ เพราะว่ายังมีเงินในธนาคารสำรองอยู่แต่ไม่ควรนำมาใช้มาก

การงาน (Work) : ควรจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ อย่าตัดสินอะไรด้วยความวู่วาม ให้ใจเย็น ๆ เอาไว้ก่อนแล้วจะผ่านวิกฤตไปได้ ถ้าหากว่าเครียดกับปัญหาที่เกิดกับเพื่อนร่วมงานหรือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวให้แก้ปัญหาด้วยสติปัญญา

สุขภาพ (Heath): สุขภาพในช่วงนี้ถือว่าดี มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาสร้างความรำคาญให้ แต่ก็ต้องออกกำลังกายไว้ให้สม่ำเสมอเป็นดีที่สุด