Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวจะมีปัญหาในด้านความคิดเห็นไม่ตรงกัน ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา

การเงิน (Money): การใช้จ่ายเงินช่วงนี้ควรระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ โอกาสที่เงินจะขาดมือมีมาก กระแสการเงินจึงไม่ค่อยคล่องมือเท่าที่ควร

การงาน (Work) : ถ้ามีโครงการต่าง ๆ ที่ได้ทำในช่วงนี้ขอให้สบายใจได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน อีกทั้งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางที่ดีอีกด้วย

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้ถือว่าสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย แต่อย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปตลอดเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น