Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นนัก สิ่งแวดล้อมและคนใกล้ตัวจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกแยกกัน ให้หลีกเลี่ยงปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน ค่อย ๆ พูดจากันจะผ่อนหนักเป็นเบาได้

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้มีสภาพคล่อง แต่อย่าประมาทจนเกินไปให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วย

การงาน (Work) : การงานที่ท่านเคยวางแผนเอาไว้จะมีผลถึงท่านในช่วงนี้ จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงาน อีกทั้งในช่วงนี้จะเรื่องสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของท่าน และจะมีความสุขในชีวิตอะไรที่ฝันไว้จะเป็นจริง

สุขภาพ (Heath): ร่างกายของท่านอ่อนแรง อิดโรยจากการทำงานหนัก ขอให้พักผ่อนให้มาก ๆ แล้วร่างกายจะแข็งแรงเหมือนเดิม