Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะสมหวังตามความปราถนา มีความสุขสดชื่นดี มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีตอลด มีรายได้จากหุ้นส่วน หรือใครเล่นแชร์ก็จะได้ในช่วงนี้ อีกทั้งถ้ามีลูกหนี้ก็จะเก็บหนี้ได้

การงาน (Work) : สำหรับงานประจำที่ทำจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ สำหรับในด้านการลงทุน ก็จะต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบเพื่อให้เกิดการเสี่ยงที่น้อยลง

สุขภาพ (Heath): ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี พักผ่อนให้เพียงพออย่าหักโหมงานมากนัก และควรจะอยู่ในสายตาของแพทย์ เพราะอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกระทันหันได้