Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ไม่ควรมีทิฐิต่อกัน หลีกเลี่ยงปัญหาข้อโต้แย้ง ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเลิกลากันได้

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้ถือว่าดี มีเงินสะพัดตลอดทั้งเดือน หากรู้จักวางแผนการใช้เงินรับรองจะมีเงินเก็บเป็นจำนวนมาก

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ที่ดินในครอบครอง แต่ว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดี

สุขภาพ (Heath): ร่างกายของท่านในช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ให้ดี และควรจะพักผ่อนให้มาก ๆ ด้วย เพราะร่างกายของท่านอิดโรยมาตลอดก่อนหน้านี้