Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักกระชุ่มกระชวยดี มีความสดชื่น แจ่มใส ตามประสาคนมีความรัก หวานแหว๋วเป็นที่อิจฉาของคนอื่น ๆ

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องดี เงินจะได้มากจากความช่วยเหลือบุคคลอื่น แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายไว้บ้าง

การงาน (Work) : ในการทำงานช่วงนี้หากมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ต้องหวั่นไหวเพราะท่านจะสามารถฝ่าวิกกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยความรอบรู้

สุขภาพ (Heath): ควรจะหมั่นไปพบแพทย์ หรืออยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะว่าร่างกายของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควร