Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ให้ระมัดระวังบุคคลที่ 3 ที่จะนำปัญหามาให้ จะทำให้แตกแยกกันได้ และอาจจะมีพลัดพรากกันช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): การเงินจะมีสภาพคล่องเป็นช่วง ๆ ควรที่จะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้มาก ๆ และช่วงนี้ก็ไม่ควรเสี่ยงเพราะไม่มีโชค

การงาน (Work) : งานในช่วงนี้จะต้องเขาไปช่วยเหลือญาตพี่น้อง หรือไม่ก็เพื่อนฝูงหรือองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งยังมีพลังในการสร้างสรรค์ทำงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ด้วยความที่มีวิศัยทัศน์ที่กว้างไกล จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): อาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกะทันหัน จึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพเอาไว้ให้ดี จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาก