Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสุขดี มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งเดือน คนที่ยังไม่มีคู่จะพบคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจจะจากกันในช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): ในช่วงนี้จะได้เงินพร้อมทั้งคู่ครองด้วย คนที่ยังเป็นโสดอยู่จะได้พบคนที่อายุมากกว่าแต่ว่ามีโชคลาภมาให้ สภาพการเงินเลยคล่องตลอด

การงาน (Work) : ในตอนนี้ท่านมีสภาพจิตใจที่ดีแจ่มใสทั้งภายในและภายนอก ทำให้มีความสุข มีความสุขกับการทำงานและเพื่อนร่วมงานดี

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี และให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ พยายามออกกำลังกายบ่อย ๆ จะเป็นการดี