Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ถือว่าโชคดีตลอดเพราะนอกจากจะพบคนที่ถูกใจใช่เลย ความคิดไปด้วยกันได้แล้ว ยังเป็นความรักที่แท้จริงอีกด้วย

การเงิน (Money): ในช่วงนี้นอกจากจะมีรายรับที่ประจำแล้ว ยังจะมีรายรับจากด้านอื่นอีกด้วย เช่นจากงานพิเศษ กระแสการเงินสะพัดตลอด

การงาน (Work) : การงานช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าหนักใจ งานสะดวกราบรื่นดี เพื่อนร่วมงานทำงานด้วยกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแจ่มใส

สุขภาพ (Heath): พยายามออกกำลังกายบ่อย ๆ จะเป็นการดี ร่างกายแข็งแรง แต่ต้องมีการดูแลเรื่องอาหารการกินด้วย