Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสุขดี มีเรื่องราวน่าประทับใจเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดความรักต่อกันมากขึ้น

การเงิน (Money): ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย การลงทุนการจัดซื้อต่าง ๆ ควรศึกษาให้ดีอย่าพยายามก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น กระแสการเงินโดยรวมถือว่ายังใช้ได้เงินไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : จะมีการซื้อการขายเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากด้านการตลาดทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงการต่าง ๆ และจะทำให้เกิดความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ หากคิดจะไปศึกษาต่อช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง

สุขภาพ (Heath): ช่วงเดือนนี้จะมีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ให้ระวังไว้สักหน่อย อย่าทำงาน หรือยกของหนัก