Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะสมหวังเหมือนที่ตั้งใจไว้ มีความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจกันมากขึ้น

การเงิน (Money): การเงินจะขาดสภาพคล่องเป็นช่วง ๆ แต่ไม่ถึงกับขาดมือ จะได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

การงาน (Work) : โครงการต่าง ๆ ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จดี มีความก้าวหน้า มีงานเพิ่มขึ้น

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพสักหน่อย จะหยิบจับอะไรขอให้ระวังมือ อาจจะโดนของแหลมทิ่มแทง หรือโดนสิ่งของหนักตกทับ แต่ไม่เป็นอะไรมาก