Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาวคึกคักมีความสุขดี ส่วนคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีการพลัดพรากจากกันในช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องดี มีรายได้ไม่ขาดมือ อาจมาจากการงานที่ประสบผลสำเร็จนั่นเอง

การงาน (Work) : โครงการต่าง ๆ ของท่านจะประสบผลสำเร็จ ส่งผลทำให้ท่านมีภาพพจน์ที่ดีกับบุคคลทั่วๆ ไปมีความสำเร็จทางสังคม และจะต้องออกงานสังคม องค์กรต่าง ๆ ด้วย

สุขภาพ (Heath): ร่างกายระยะนี้แข็งแรงดี ก็หมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอย่างนี้ตลอดไป เพราะร่างกายที่แข็งแรงทำให้จิตใจสมบูรณ์