Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในระยะนี้ควรสร้างความเชื่อใจ ศรัทธาต่อกัน มีความมั่นคงต่อกันให้มาก ๆ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วชีวิตหลังแต่งงานมีความสุข หวานชื่นดี

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องเป็นช่วง ๆ ควรระวังในการใช้จ่ายให้ดีไม่เช่นนั้นอาจจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินได้

การงาน (Work) : ท่านจะได้ช่วยเหลือให้บุคคลอื่นประสบความสำเร็จ และได้รับความรัก กำลังใจจากครอบครัวส่งผลให้ท่านมีความสำเร็จเกี่ยวกับการศึกษา

สุขภาพ (Heath): ระยะนี้ควรจะใส่ใจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ อาจจะมีอาการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน ขอให้อยู่ในสายตาของหมอจะเป็นการดี