Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาวต้องทำใจไว้สักหน่อยเพราะว่าความรักของคุณผู้ใหญ่ อาจจะไม่เห็นด้วยถูกกีดกัน ควรใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน

การเงิน (Money): กระแสการเงินของท่านจะมีสภาพคล่อง รายรับที่ได้มาในช่วงนี้จะได้มาจากการชำระหนี้ หรือการขายของใหญ่ ๆ

การงาน (Work) : ระยะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการทำงาน อาจจะมีปัญหาและอุปสรรค แต่ท่านจะสามารถฝ่าวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี สำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่ก็จะผ่านการทดลอง หรือการสอบไปได้ดีเช่นกัน

สุขภาพ (Heath): ระยะนี้ร่างกายของท่านแข็งแรงดี รวมไปถึงสุขภาพจิตใจที่ดีด้วย และควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ