Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาว จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังเรื่องอื้อฉาว

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีตลอดในระยะนี้ มีรายรับพอเลี้ยงตัวได้ไม่ถึงกับมากมายให้ใช้ฟุ่มเฟือย

การงาน (Work) : ระยะนี้จะแจ่มใสและมีความสำเร็จในด้านความรัก การงาน ครอบครัว มีกำลังใจในการทำงาน

สุขภาพ (Heath): ควรพักผ่อนให้มาก ๆ และควรระวังโรคไตไว้ให้ดี อาจเกิดโรคได้ ควรจะดูแลตัวเองให้มากขึ้น