Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักวัยหนุ่มสาว ในระยะนี้จะไม่สมหวัง หรือราบรื่นอย่างที่คิดไว้ ทางที่ดีให้ระวังปัญหาความไม่เข้าใจกัน พยายามลดทิฐิลงบ้าง บางทีอะไรอาจจะดีขึ้น

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดี อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่เงินไม่ถึงกับขาดมือ

การงาน (Work) : โครงการต่าง ๆ จะบรรลุผลสำเร็จและเป็นการสิ้นสุดของงาน มีผลทำให้ท่านมีความเจริญในหน้าที่การงาน และจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัย

สุขภาพ (Heath): ควรจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ผู้ที่สูงอายุแล้วให้ระวังโรคความจำเสื่อม