Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาว หวานชื่น คนที่ยังเป็นโสดอยู่จะพบคนที่ถูกใจ ส่วนที่คิดจะแต่งงานก็ใช้เวลาในช่วงนี้เป็นเครื่องตัดสินใจ

การเงิน (Money): กระแสการเงินอาจจะขาดสภาพคล่องไปสักเล็กน้อย ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบให้มากขึ้น งานหนักขึ้นเพื่อช่วยเหลือสถานะทางการเงินของตัวเอง

การงาน (Work) : ระยะนี้ท่านจะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ส่วนโครงการต่าง ๆ ที่ทำก็จะประสบความสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): ระวังโรคภูมิแพ้ไว้สักนิด ต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และควรควบคุมการกินอาหารไว้ด้วย เพราะอาจจะมีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารมาให้รำคาญใจ