Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสดชื่น สมหวังดี ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีความสุขดี คนที่ยังเป็นโสดจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้าม ขอให้วางตัวอย่างเหมาะสมแล้วจะดีเอง

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่อง และอาจจะมีโชคแบบฟลุ๊ค ๆ ทำให้มีรายได้ไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณ เช่น เรื่องการศึกษา เพื่อน และพี่น้อง หรือโครงการต่าง ๆ ที่ตั้งไว้แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปในทางที่ดี เช่นถ้ากำลังศึกษาอยู่ก็จะมีความสำเร็จทางการศึกษา มีความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิต อาจจะต้องมีงานที่รับผิดชอบมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): ท่านควรระมัดระวังโรคตับ หรือไต และควรพักผ่อนให้มาก ๆ