Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวควรหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน เรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ ส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะต้องแยกกันอยู่เป็นระยะเวลาสั้น ๆ

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องดีตลอด ไม่มีปัญหามาให้หนักใจ ควรบริหารการเงินให้ดี เพราะหากไม่ฟุ่มเฟือยคุณจะมีทรัยพ์สินจำนวนมาก

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือฝ่าวิกฤตไปได้ ด้วยความที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สิ่งที่สำคัญคือไม่ควรใช้อารมณ์ในการทำงาน สิ่งแวดล้อมอาจะบีบบังคับทำให้ท่านสับสน ขอให้ใช้สติ และความรอบคอบในการทำงานแล้วจะสามารถผ่านวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น

สุขภาพ (Heath): ท่านห่างหายการออกกำลังกายไปหรือเปล่า เพราะช่วงนี้สุขภาพค่อนข้างอิดโรยและอ่อนแอพยายามหาเวลาพักผ่อนให้มาก ๆ ดูแลตัวเองสักหน่อยจะดี