Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ควรจะพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่เอาไว้บ้าง ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วให้หลีกเลี่ยงปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน คนที่ยังเป็นโสดจะพบคนที่ถูกใจ เป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้าม

การเงิน (Money): การใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง โอกาสเงินหมดกระเป๋าค่อนข้างเป็นไปได้มาก อาจจะต้องกู้หนี้ยืมสิน กระแสการเงินไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควร

การงาน (Work) : ควรจะพักผ่อนให้มาก ๆ ไม่ควรเครียดกับงาน ควรดูแลสุขภาพให้ดี เพราะถ้าเกิดการเจ็บป่วยขึ้นจะต้องใช้เวลารักษาที่ยาวนาน

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้คุณพักผ่อนน้อยไปหน่อย ควรหาเวลาดูแลตัวเองสักหน่อยไม่เช่นนั้นอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้