Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้คงต้องระวังกันสักหน่อย อาจจะมีความรักจืดฉือเย็นชา ก็อย่าได้โกรธหรืองอนกัน ทางที่ดีให้เวลาช่วยทำให้ทุกอย่าง ดีขึ้น แล้วก็จะดีเหมือนเดิมทุกประการ

การเงิน (Money): กระแสการเงินในช่วงนี้จะมีสภาพคล่อง แต่ทางที่ดีไม่ควรประมาทจะดีกว่า อดออมสักหน่อยจะใช้จ่ายก็คิดสักนิดเอาแค่สิ่งที่จำเป็น ไม่เช่น นั้นอาจจะมีหนี้สินโดยไม่ตั้งใจ

การงาน (Work) : การงานในช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรที่หนักหนาก็จะบรรเทาเบาบางลงไป ต้องใจเย็นสักหน่อยแล้วท่านก็จะมีพลังในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้อาจเป็นโรคได้ ควรหมั่นออกกำลังกายให้มาก