Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักไม่ค่อยดีนัก จะหาความแน่นอนหรือชัดเจนไม่ค่อยจะได้ อารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จะพบกับสิ่งตื่นเต้นอยู่เสมอ

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องมากๆ จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน คนที่เล่นหุ้นก็จะได้ผลกำไรเป็นอย่างดี

การงาน (Work) : ช่วงนี้งานบางคนอาจจะล่าช้า หรือทำไม่เสร็จตามกำหนด และควรระวังในเรื่องคำพูดไว้ให้ดี เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดได้

สุขภาพ (Heath): พยายามออกกำลังกายสักหน่อยเพื่อตัวของคุณเอง อย่ากินอาหารจุบจิบเพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สบายได้