Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาวต้องพยายามพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่เอาไว้บ้างแล้วจะประสบความสำเร็จ ส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็ต้องระวังหน่อย

การเงิน (Money): กระแสการเงินไม่ค่อยดีนัก ต้องรอบคอบในการใช้เงินให้มากหน่อย

การงาน (Work) : ช่วงนี้การงานแจ่มใส มีพลังใจในการทำงานที่ดี ส่งผลให้งานที่ทำเป็นไปอย่างดีมีความสะดวกราบรื่น ควรจะทำบุญทำทานบ้างในช่วงนี้จะส่งผลให้ดีกับตัวเองมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): ในตอนนี้ท่านมีสุขภาพจิตที่ดีมากก็เลยส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วย สุขภาพดีไม่มีปัญหา