Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาวจะมีปัญหาขัดแย้งกันนิดหน่อย ควรจะใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ ส่วนผู้ที่มีครอบครัว ก็ควรจะทำความเข้าใจกันให้ดีชีวิตคู่จะได้ไม่มีปัญหา เพราะการไม่เข้าใจกันเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้

การเงิน (Money): การเงินจะดีเป็นพัก ๆ แต่โดยรวมแล้วก็มีสภาพคล่อง อาจจะได้ เครื่องประดับที่มีราคามาเป็นของขวัญ

การงาน (Work) : ในช่วงนี้จะมีกำลังในการทำงานมากเป็นพิเศษ เรียกว่ามีกำลังใจ กำลังภายในในการทำงานมาก ๆ รวมไปถึงจะมีความสำเร็จทางการศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานด้วย และบางครั้งอาจจะได้เดินทางไกล

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ก็หมั่นดูแลตัวเองสักหน่อยอย่าหักโหมมากเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สบายได้