Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะเจอกับเรื่องอิจฉาริษยามาให้รำคาญใจ ควรระวังบุคคลภายนอกให้ดีเพราะจะมาก่อเหตุได้ คนที่แต่งงานแล้วอาจจะต้อง แยกกันอยู่สักระยะ

การเงิน (Money): การเงินจะผันผวนอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้ตัว ฉะนั้นต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายไว้จะดี มิฉะนั้นจะมีหนี้สินโดยไม่จำเป็น

การงาน (Work) : งานต่าง ๆ ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จ จะเป็นช่วงที่ความก้าวหน้าในการทำงาน แต่ก็จะมีงานมาให้ทำและรับผิดชอบมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ให้ระวังปัญหาจากสุขภาพภายในช่องปาก ควรดื่มน้ำให้มาก ๆ ออกกำลังกายเสมอๆ