Horoscope

ความรัก (Love) : พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ถ้าใครคิดจะแต่งงานในช่วงนี้ก็ให้รีบจัดการได้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนเต็มที่

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้มีสภาพคล่องดีตลอด จะทำมาค้าขายอะไรก็ดี ทำมาค้าขึ้น เรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมด อย่างที่โบราณว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก ก็อย่ามัวชักช้า เม็ดเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์

การงาน (Work) : การพบเพื่อนใหม่หรือได้รู้จักคนใหม่ ๆ จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ต้องจะต้องควบคุมอาหาร น้ำหนัก ให้ดี และต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วย เพื่อให้ร่างกายเข้าที่เข้าทาง