Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะมีปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน เหมือนกับที่โบราณว่าลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันย่อมกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา ให้ใจเย็น ๆ สักนิดค่อย ๆ คุยกันแล้วทุกอย่างจะดีเองส่วนคนที่ยังเป็นโสดจะพบเพศตรงข้ามที่อายุมากกว่า

การเงิน (Money): ในช่วงนี้จะโชคดีมีเงินใช้ตลอด บางท่านอาจจะได้รับทรัพย์และมีโชคต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย

การงาน (Work) : หากคิดเริ่มต้นโครงการใหม่ ๆ ในช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่ง และให้ระวังผู้คน ที่เข้ามาในช่วงนี้ที่เข้ามาใกล้ชิด จะทำให้ท่านหลงเชื่อไปไหนทางที่ไม่ดีนัก ทางที่ดีควรมีสติในการตัด สินใจให้มาก

สุขภาพ (Heath): จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสักเล็กน้อย เพราะอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้วุ่นวายใจ