Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะมีมรสุมจากสิ่งแวดล้อมมากระทบทำให้เครียด ขอให้แก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบแล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้ ส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วมีความสุข สดชื่นดี

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะส่งผลดีตลอด เงินไม่ขาดมือ ถ้าหากบริหารให้ดีจะมีเงินเก็บจำนวนมาก

การงาน (Work) : ท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมาคมต่าง ๆ ที่ทรงเกียรติ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทำให้มีความสุขสนุกสนานตลอดทั้งเดือน

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพสักหน่อย จะหยิบจับอะไรขอให้ระวังมือ อาจจะโดนของแหลมทิ่มแทง หรือโดนสิ่งของหนักตกทับ แต่ไม่เป็นอะไรมาก