Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน อาจจะถึงกับแตกแยกกัน ขอให้ระมัดระวังคำพูดไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่อง ท่านจะได้เงินจากหุ้นส่วน หรือคนใกล้ชิด หรือจากการเก็บหนี้สิน

การงาน (Work) : ท่านอาจจะได้เปลี่ยนแปลงการทำงาน แต่ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะว่าจะทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น ได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ มีผลให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพสักหน่อย อาจจะปวดหลังปวดเอว เคล็ดขัดยอก อย่ายกของหนักหรือใช้แรงงานมากเกินไป