Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสุขดี มีเรื่องราวน่าประทับใจเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดความรักต่อกันมากขึ้น

การเงิน (Money): ควรระมัดระวังค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ อาจจะทำให้ท่านเกิดหนี้สินโดยไม่ตั้งใจ สถานการณ์การเงินจะขาดตอนเป็นช่วง ๆ

การงาน (Work) : จะมีการซื้อการขายเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากด้านการตลาดทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงการต่าง ๆ และจะทำให้เกิดความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ หากคิดจะไปศึกษาต่อช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง

สุขภาพ (Heath): ร่างกายของท่านอ่อนแรง อิดโรยจากการทำงานหนัก ขอให้พักผ่อนให้มาก ๆ แล้วร่างกายจะแข็งแรงเหมือนเดิม